ترموکوپل

ترموکوپل معمولی سیمی

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصولتوان – ولتاژطول (mm)
A112000W – 230V200mm
A122000W – 230V200mm
A132000W – 230V200mm
A142000W – 230V200mm
A152000W – 230V200mm
A162000W – 230V200mm

ترموکوپل معمولی هد دار

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصولتوان – ولتاژطول (mm)
A112000W – 230V200mm
A122000W – 230V200mm
A132000W – 230V200mm
A142000W – 230V200mm
A152000W – 230V200mm
A162000W – 230V200mm

ترموکوپل آر تی دی سیمی

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصولتوان – ولتاژطول (mm)
A112000W – 230V200mm
A122000W – 230V200mm
A132000W – 230V200mm
A142000W – 230V200mm
A152000W – 230V200mm
A162000W – 230V200mm

ترموکوپل آر تی دی هد دار

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصولتوان – ولتاژطول (mm)
A112000W – 230V200mm
A122000W – 230V200mm
A132000W – 230V200mm
A142000W – 230V200mm
A152000W – 230V200mm
A162000W – 230V200mm