المنت لوازم خانگی

المنت اتو

توضیحات

المنت های اتو در انواع اتو های خانگی و اتو های بخار استفاده میشوند. این المنت ها در توان ها و ولتاژ های مختلف قابل تولید است.

کد محصول توان – ولتاژ قطر
ISH1200 1200W – 220V 6.5mm
IH800 800W – 220V 6.5mm

المنت تستری

توضیحات

المنت تستری در انواع ساندویچ ساز ها استفاده میشود. این المنت ها با ماشین های تمام اتوماتیک خم می شوند، در نتیجه ابعاد و اندازه ایی دقیق و کاملا یکسان دارند.

کد محصولتوان – ولتاژقطر
SMH650650W – 110V6.5mm

المنت پیتزا ساز

توضیحات

این المنت ها  در توان های مختلف قابل تولید است.

کد محصولتوان – ولتاژقطر
PMH10001000W – 220V8mm
PMH12001200W – 220V8mm

المنت فر

توضیحات

این المنت ها در قسمت های مختلف فر مورد استفاده قرار میگیرد و در توان ها و اشکال مختلف بنا به سفارش مشتری قابل تولید است.

کد محصولتوان – ولتاژقطر
GRH1600W – 220V6.5mm
OMH1300W – 220V6.5mm
OM2H1300+2800W – 220V6.5mm