المنت فین دار

توضیحات

المنت فین دار دارای دو مزیت اصلی زیر می باشد:

• خاصیت فرم پذیری بالای فین

• سطح انتقال حرارت زیاد

این المنت ها را میتوان در اشکال و طول های مختلف و با وات و ولت متفاوت تولید کرد.

کد محصولتوان – ولتاژطولقطر
FIHبنا به درخواست مشتریبنا به درخواست مشتری8mm