اکسسوری

پولک

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm

فین

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm

فلنج

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm

پولک فلنچ

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm

رابط فلنچ

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm

سری برنجی

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm

فیش

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm

مهره سماوری

توضیحات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کد محصول توان – ولتاژ طول (mm)
A11 2000W – 230V 200mm
A12 2000W – 230V 200mm
A13 2000W – 230V 200mm
A14 2000W – 230V 200mm
A15 2000W – 230V 200mm
A16 2000W – 230V 200mm